Sprekers 2019

Dit waren de sprekers die voor u een boeiend en leerzaam programma hebben gepresenteerd.

Plenaire sprekers

Rob Meesen

Alles wordt beter. Alles wordt anders. Alles wordt mogelijk. 

Ik heb als manager, bestuurder, ondernemer en prosultant al 30 jaar ervaring op het gebied van ondernemerschap, innovatie, organisatie en management. Ik heb meer dan duizend (startende) ondernemers geadviseerd en honderden (strategische) projecten gerealiseerd. In alle sectoren en op alle besturingsniveaus.

En als voorzitter van de Stichting Return ben ik trots op onze teams die tientallen dromen van jonge mensen met een fysieke, financiële en/of sociale beperking gerealiseerd hebben. Uit al die ervaringen heb ik geleerd dat succes mensen toevalt die zich goed voorbereiden, hun comfort zone eerder uitbreiden dan hun concurrenten en sneller leren dan hun omgeving.

Tijdens mijn presentatie gaan jullie tijdig en pijlsnel leren welke demografische en technologische kansen er zijn voor ondernemende logopedisten die willen groeien in hun ondernemerschap en met hun onderneming. Alles wordt beter. Alles wordt anders. Alles wordt mogelijk.


Eddy Vandeweyer

Als je lichaam spreekt dan kun je maar beter je mond houden!

Als je lichaam spreekt, kun je maar beter je mond houden.

Je eigen lichaamstaal beïnvloedt voor 93% wat anderen denken of voelen over jou. Als je congruent communiceert, dan word je geliefd en vertrouwd. Als je de verkeerde signalen uitzendt (vaak zonder dat je het weet), dan zullen je carrière, relaties en zelfzekerheid eronder lijden. 95% van alle personen brengen elke dag met hun lichaamstaal een heel andere boodschap over dan ze echt bedoelen. Waarom zou je het risico lopen om verkeerd verstaan te worden als je het kan vermijden?
 Daarnaast kan je op basis van het lezen van de lichaamstaal en de kennis hierover je EQ positief beïnvloeden. Tijdens de presentatie krijgt je inzicht in onze aanpak en laten wij je dit zien en beleven. 

Het creëren van positieve verandering daar staat Bluegg voor. We willen goed begrijpen wat uw vraagstuk is, wat de behoeften zijn, om vervolgens de juiste aanpak te kiezen.  En daarom…….nemen we de tijd, luisteren we goed, stellen we vragen, zijn we nieuwsgierig, zijn we soms confronterend en zijn we de spiegel. Bluegg helpt zo organisaties en mensen om emotioneel intelligenter te worden om zo succesvoller te zijn. Wij maken gebruik van onder andere onze unieke expertise in Lichaamstaal voor Business en zijn leading partner voor the Center of Body Language, de #1 van de wereld op het gebied van Lichaamstaal trainingen voor Zakelijk gebruik. Voor de emotionele-intelligentie-programma’s zijn wij leading partner in de Benelux voor Six Seconds (USA).


Marjolein Coppens-Hofman

Hoogbegaafdheid 

Meer dan 30 jaar ben ik al logopedist en in de jaren dat ik als behandelend logopedist werkte, kwam ik vaak vragen tegen die ik nog beantwoord wilde zien. Een van deze vragen gaat over de relatie tussen intelligentie, taal, denken en hoe mensen leren. Inmiddels werk ik alweer 13 jaar als docent logopedie en als wetenschappelijk onderzoeker en deed ik meerdere studies en ook onderzoeken op dit kennisgebied. 
Graag wil ik actuele kennis met jullie delen over intelligentie, hoogbegaafdheid, dubbel bijzondere kinderen en de aandachtspunten die hierbij voor logopedisten belangrijk kunnen zijn.

In deze plenaire lezing maakt u kennis met de voornaamste internationale concepten en ontwikkelingen op het gebied van intelligentie en hoogbegaafdheid. Signalering en mogelijkheden van begeleiding bij hoogbegaafdheid, maar ook het kunnen herkennen van hulpvragen en ondersteuningsmogelijkheden worden belicht. Ook wordt aandacht gegeven aan de groep ‘dubbel bijzonder’, waarmee we doelen op kinderen met kenmerken van begaafdheid en leer- of gedragsproblemen, zintuiglijke verwerkingsproblemen, spraak- en/of taalproblemen of met lees- en/of spellingsproblemen.

dr. Marjolein Coppens, Logopediewetenschapper, Cognitiewetenschapper, Onderwijskundige en Docent


 


Workshop sprekers

Judith Feiken

Speecht Therapy App (STAPP) – zelf aan de slag met afasie- en spraakapraxie modules.

Eind 2018 heeft de officiële lancering plaatsgevonden van de Speech Therapy app (STAPP). Deze  nieuwe applicatie is de opvolger van de TIAS app.

In de STAPP is allereerst de oefenmodule voor Spraakapraxie (TIAS) in een nieuw jasje gestoken met de toevoeging van een timer en een mogelijkheid om oefeningen te personaliseren. Patiënten kunnen nu eigen foto’s van personen of objecten toevoegen met daaraan gekoppeld eigen ingesproken woorden en zinnen.

Daarnaast is een geheel nieuw oefenprogramma toegevoegd voor Afasie: de Module Specifieke Therapie (MST). Deze MST methodiek wordt  in 2019 ook in boekvorm uitgegeven.

STAPP is zowel geschikt voor gebruik tijdens de logopedische behandeling, als ook voor het zelfstandig dooroefenen in de kliniek of eigen leefomgeving van de patiënt. Het sluit telkens aan op het actuele oefenniveau van de logopedische behandeling doordat de logopedist de oefeningen voor de patiënt voortdurend kan aanpassen en vernieuwen. Om de logopedist hierbij te helpen is ook ‘beslisondersteuning’ geïntegreerd, dwz dat het doorlopen van het menu helpt bij de keuze van de juiste oefeningen. De patiënt kan zo onafhankelijk van tijd en plaats op een zelfstandige en plezierige manier ‘op maat’ oefenen en daarmee de oefenintensiteit enorm verhogen.

Tijdens de workshop krijgt u een toelichting op de oefenprogramma’s in de app en kunt u de applicatie zelf ‘STAPP voor STAPP’  uitproberen op uw eigen iPad of op een iPad van ons.

Hopelijk tot ziens op 26 januari a.s.!  Judith Feiken


Loes Meijer

Logopedie en COPD/astma.

Ik ben Loes Meijer. Ik ben al 25 jaar werkzaam als logopedist.

Ik werk in een verpleeghuissetting met woonzorg en een eerstelijnspraktijk met als specialisaties: neurologie, stem, globusklachten  en dysfunctioneel ademen. Dit voornamelijk met volwassenen.

Naast logopedist ben ik ook Adem- en Ontspanningstherapeut Methode van Dixhoorn. In mijn dagelijkse werk kom ik veel cliënten tegen met de diagnose COPD en/of Astma. Voor deze groep cliënten is de logopedist van groot belang.

Hoe dan? Dat ga ik jullie vertellen in de workshop.

Deze workshop gaat in op de rol van de logopedist bij cliënten met COPD of astma. De logopedist kan begeleiden, behandelen en adviseren met betrekking tot de sociale aspecten van het leven namelijk communicatie, makkelijker ademhalen en problemen bij eten en drinken. Denk hierbij aan bewustwording van de ademspieren, vergroten hoestkracht, verstaanbaarheid en slikproblemen. Ook leren we de cliënten om meer ontspannen te ademen. Ontspanning is immers belangrijk bij de behandeling van COPD en ook voor astma.

Kennisoverdracht maar ook zelf leren waarnemen staan centraal in deze workshop.


Karin Brinkmann

Prikkelzoeker, vermijder, sensor of toeschouwer? Anders kijken naar sensorische informatieverwerking.

Toeschouwer, prikkelzoeker, sensor of vermijder? Anders kijken naar sensorische informatieverwerking” – Iedereen heeft z’n eigen manier om (sensorische) informatie te verwerken.

We doen dit de hele dag door waarbij we steeds, al dan niet bewust, onze zintuigen inzetten om informatie op te nemen, te verwerken, te integreren en op basis hiervan te kunnen handelen of onze aandacht te kunnen richten.

Hoe herkennen we deze strategieën bij kinderen en hoe kunnen we hen het beste ondersteuning bieden zodat zij optimaal kunnen ontdekken en leren?

Deze lezing geeft een overzicht van de verschillende profielen zoals Winnie Dunn ze in kaart heeft gebracht. Met veel praktische voorbeelden en illustraties word je door de wereld van onze zintuigen geleid.

 Karin Brinkmann heeft ruime ervaring als vrijgevestigde logopedist in haar bedrijf ‘Karin Brinkmann Interactief’. Ook wordt zij alweer 20 jaar als docent ingehuurd door het cursusinstituut ‘Anders Kijken naar Kinderen’, en sinds 10 jaar door het ‘PROMPT Institute’ in de Verenigde Staten. Karin verzorgt internationaal cursussen over PROMPT (voor motorische spraakproblemen) en over sensorische informatieverwerking.


Diana Baarda

Hoe creëer je een creatieve taal-leer omgeving?

Enthousiaste logopedist met grote passie voor het vak. Daarnaast een creatieve duizendpoot vol ideeën. Al jaaaaaren bezig met het ontwikkelen en vormgeven van materialen gericht op logopedie en onderwijs. Onder andere bekend van de Suus & Luuk themaboeken. Een teamspeler die nog lang niet uitgedacht is.

De workshop creatief denken is een praktische workshop die je uitdaagt om out-of-the-box te denken. Technieken die je zowel voor jezelf als voor de cliënt kunt inzetten.

Diana Baarda is logopedist, ontwikkelaar en illustrator met ruime ervaring in het speciaal onderwijs, KinderBehandelCentrum en ziekenhuis. Doordat ontwikkelen en illustreren bij haar hand in hand verlopen is het ontwikkelproces: bedenken, maken, uitproberen en aanpassen een continu proces op weg naar praktisch, bruikbaar en kwalitatief hoogwaardig materiaal. Diana is tevens trainer bij de IdeaLOGO Academy.


Lenie van den Engel

Kauwen meten. Gestandaardiseerde onderzoeken bij kinderen met kauwproblemen.

Dr. Lenie van den Engel-Hoek  is sinds 1992 als logopedist verbonden aan het Radboudumc. Zij promoveerde in 2013 op het onderzoek ‘Dysphagia in children with neuromuscular disorders’. Op de afdeling logopedie-kinderen houdt ze zich bezig met de zorg voor kinderen met neurologische aandoeningen. Daarnaast leidt ze als universitair docent een aantal wetenschappelijke projecten gericht op slikken en spraak bij deze kinderen en geeft ze onderwijs over deze onderwerpen. Naast wetenschappelijke publicaties op deze gebieden schreef ze samen met andere collega’s een boek over eet- en drinkproblemen en over articulatie.

De begeleiding van kinderen die problemen hebben met eten en slikken is een onderdeel van de (preverbale) logopedie. Een kauwprobleem kan zich op veel verschillende manieren uiten.  In de afgelopen jaren zijn er een aantal instrumenten ontwikkeld waarmee we de kauwproblemen van kinderen kwantitatief in kaart kunnen brengen. Met deze onderzoeken kan een goede diagnose gesteld worden, die een start kan zijn voor de behandeling. In deze workshop komen de verschillende onderzoeken en metingen aan bod en wordt aan de hand van filmpjes geoefend in het scoren.


Melissa Krommedam-Wiegertjes

Transfer binnen de articulatie

Wanneer ik mezelf op professioneel gebied zou moeten omschrijven dan kan ik eigenlijk maar één woord bedenken: bevlogen…

Vanuit mijn verschillende functies die ik als logopedist bekleed wil ik heel graag de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn eigen zoektocht en bij het ontwikkelen van behandelmateriaal delen met anderen.

Zo ook de lezing/workshop Transfer. De transfer van het geleerde naar de dagelijkse situatie is vaak een probleem. In de oefensituatie lukt het prima, maar daarbuiten niet. Met deze lezing geeft ik een aanzet om de transfer onder de loep te nemen en het rendement van de behandeling te vergroten door transferbevorderende maatregelen. Vervolgens gaan jullie met die technieken praktisch aan de slag.

Melissa Krommedam-Wiegertjes is logopedist, M SEN; werkzaam als logopedist en autismedeskundige binnen de vroegbehandeling van de Koninklijke Kentalis. Daarnaast heeft zij een ruime ervaring opgedaan binnen het speciaal onderwijs, ziekenhuis en binnen de zorg voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Melissa is betrokken als ontwikkelaar bij IdeaLOGO en tevens werkzaam als docent voor het Kentalis Leerhuis, IdeaLOGO Academy en de Hogeschool Utrecht.


Henriëtte Delsing

Ouderparticipatie

Henriëtte Delsing, MSc., logopedist, auditor en freelancedocent

Al bijna 40 jaar ben ik als logopedist werkzaam in de vrije vestiging. Ik werk met veel, soms nog hele jonge, kinderen. Voor mij wordt het steeds duidelijker dat je de ouders van kinderen hard nodig hebt in de behandeling. Het is een hele zoektocht geweest om uit te zoeken hoe je de ouders het best achter je behandeling kunt krijgen en hoe je ze het best bij je behandeling kunt betrekken. De laatste tijd noem ik mezelf een “luie logopedist”; ik leun graag achterover en ik laat de ouders werken in de behandeling. Ik wil ouderbetrokkenheid met jullie bespreken. Daarbij probeer ik tips te geven over de manier waarop je de ouders bij de behandeling betrekt; over de manier waarop je kunt inzetten op ouderparticipatie. Ik hoop jullie daarom te zien bij de workshop “ouderparticipatie”.

 


Marjolein Coppens-Hofman

Intelligentie, IQ, taal en logopedie

Meer dan 30 jaar ben ik al logopedist en in de jaren dat ik als behandelend logopedist werkte, kwam ik vaak vragen tegen die ik nog beantwoord wilde zien. Een van deze vragen gaat over de relatie tussen intelligentie, taal, denken en hoe mensen leren. Inmiddels werk ik alweer 13 jaar als docent logopedie en als wetenschappelijk onderzoeker en deed ik meerdere studies en ook onderzoeken op dit kennisgebied. 
Graag wil ik actuele kennis met jullie delen en deze verbinden aan de praktijk in een workshop over Intelligentie, IQ, Taal en Logopedie.

In deze workshop gaan we in op hoe intelligentie gemeten wordt en wat eigenlijk een IQ is. Hoe komt men aan een IQ, wanneer wil je dit laten testen en wat zegt dit over iemand, wat is de waarde van het weten van je IQ? Wat heeft denken te maken met taal en wat weten we over hoe kinderen leren?
Hoe zit het eigenlijk met kinderen met TOS, kinderen met dyslexie of slechthorende kinderen en hun IQ? En moet je als logopedist echt stoppen met behandelen als ‘het taalniveau in overeenstemming is met het IQ’? 

dr. Marjolein Coppens, Logopediewetenschapper, Cognitiewetenschapper, Onderwijskundige en Docent


Esther van Rems-Dijkstra

Drillen bij articulatie

Mijn naam is Esther van Rems-Dijkstra, ik ben logopedist, trainer en docent. Graag zie ik je bij mijn workshop Drillen!

Zoals al beschreven in een recensie in ons vakblad Logopedie van januari 2017 is Drillen een praktische en verrassende workshop rondom drillen als oefenmethode. Na het volgen van deze workshop weet je wat drillen inhoudt, in welke situaties je dit kunt inzetten en heb je zelf ervaren hoe het voelt om te drillen.

Een praktische workshop, en maandag kun je direct hiermee aan de gang!

 

 


Hanneke Bax

Mindfulness voor logopedisten

Hanneke Bax is logopedist en mindfulnesstrainer. De eerste jaren na het afstuderen merkte ze dat het haar veel energie kostte om veel cliënten met zeer uiteenlopende stoornissen op een dag te zien en dat dan ook nog eens perfect te willen doen. De stress liep op. Op het moment dat ze door een mindfulnesstraining met meer aandacht in haar werk ging staan, merkte ze dat ze meer energie overhield én haar cliënten beter kon helpen. Tijdens een reis in Nepal verdiepte ze zich in verschillende stromingen van meditatie. Toch bleek mindfulness, door de simpelheid en de link naar de Westerse denk- en leefwereld, het meest effectief om toe te passen in haar dagelijks leven. Hanneke werkt sinds 2012 in haar eigen praktijk ‘Bestemming Bereikt trainingen & logopedie’ met sprekers en zangers met stemproblemen. Daarnaast geeft ze les op Codarts en houdt ze stemspreekuur in de Ruysdael Voice Clinic.

“Zet het zuurstofmasker eerst zelf op, help daarna uw kind”. Als logopedist leer je om te zorgen voor een ander, maar hoe zit het met de zorg voor jezelf? Mindfulness kan de hoge eisen vanuit de zorg uiteraard niet verminderen, maar kan wél helpen om anders met deze eisen om te leren gaan. En het mooie is: het gaat hier niet alleen om het welzijn van de hulpverlener zelf, maar ook om de kwaliteit van het professionele handelen. Mindfulness is niet gemakkelijk in woorden te omschrijven. Het gaat om het bewustzijn van de huidige ervaring met een open, niet-oordelende, vriendelijke aandacht. Wil je meer weten en ook ervaren? Tijdens deze workshop komen zowel theorie, achtergrond als oefening aan bod.


Juliette Spies

Een positieve maar realistische kijk op werk en privé!

Ik ben Juliette Spies en ik werk alweer 25 jaar fulltime als logopedist. Jarenlang werkte ik in loondienst en sinds 10 jaar ben ik naast behandelend logopedist ook werkgever in mijn eigen praktijk. Het leven leerde mij dat een kritische maar positieve houding me veel brengt. Een positieve kijk op anderen, mezelf én situaties werkt als een katalysator in het contact met anderen én het heeft me een groot netwerk opgeleverd. Dit zorgt ervoor dat ik soms net wél die dichte deur in mijn gezicht aan kan die we allemaal weleens krijgen. Zeker de laatste jaren in de zorg met hoge werkdruk en lage tarieven.

Ik voel de verantwoordelijkheid voor mijn eigen aandeel om ons vak mooi te houden. Niet alleen voor de patiënten, ook voor onszelf en toekomstige generaties logopedisten. Hoe ik dat doe, wil ik graag met je delen in mijn workshop die gaat over jezelf profileren en netwerken.

 


Katinka Reiss

Hoe kan ik als spreker klinken en overkomen zoals ik dat wil?

Ik geloof dat je -binnen je eigen mogelijkheden- moet kunnen klinken zoals je wil, zodat je met je stem overkomt zoals jij dat wil en aan het eind van de dag nog stem-energie over hebt.

5 jaar geleden, toen ik bijna 25 jaar werkte als logopedist, besloot ik dat ik niet tot mijn pensioen wilde wachten om tijd te hebben voor mijn passie, zingen. Dus ik maakte tijd en volgde alle zangcursussen die ik maar kon vinden. Daardoor heb ik geleerd om binnen mijn mogelijkheden, mijn stem te laten klinken zoals ik wil. Deze zangoefeningen heb ik omgezet naar oefeningen voor de spreekstem, die ik in mijn stempraktijk gebruik. Oefeningen die vlot resultaat brengen en waar de cliënt en ik heel vrolijk van worden! Daarnaast maak ik gebruik van mindfulness en lichaamsenergie in mijn behandeling en in mijn training ‘STEM: Stijl-Techniek-Energie-Mind’ waarin ik logopedisten leer hoe ze op een leuke en vlotte manier hun cliënten kunnen helpen met deze (stem)oefeningen.

In deze workshop gaan we actief ontdekken hoe jouw spreekstem kan klinken, wat jouw stijl is, zodat jij je stem kan laten klinken zoals jij wil.

Katinka Reiss


Caspar Lautenbach

Hoe zet je de Kwebl gebarenapp zo goed mogelijk in?

Ondersteunende gebaren worden steeds vaker ingezet als middel om de spraak en taalontwikkeling van (jonge) kinderen op allerlei vlakken te stimuleren. Ook in de logopedie hoor je steeds meer succesverhalen.

Bij Kwebl ontwikkelen we unieke digitale producten die (jonge) kinderen, ouders en professionals helpen bij het op een laagdrempelige en speelse manier aanleren van gebaren.

Wij ontwikkelen apps op geheel eigen wijze, door vanaf de eerste schetsen kinderen, hun ouders en professionals te betrekken bij het ontwerpproces. Dit zorgt ervoor dat we producten kunnen maken die echte waarde toevoegen in de praktijk, en die dus niet gaan om de ‘hippe technologie’.
In mijn workshop leg ik je graag uit hoe we dat doen. Daarna onderzoeken we samen hoe we op vanuit deze nieuwe kijk, het gebruik van gebaren in de logopedie behandeling nóg succesvoller kunnen maken.

Ook zijn we de hele dag te vinden op de materialen markt voor al je vragen en uitleg over de app.


Pien van der Most

Ondersteunend tekenen bij kinderen

Mijn naam is Pien van der Most. Tijdens de superpraktische workshop “ondersteunend tekenen bij kinderen” ga ik je inspireren, aanzetten en laten ervaren wat de kracht van ondersteunend tekenen bij kinderen is! We gaan situaties bespreken en vooral lekker aan de slag. Je kunt dit direct in je behandeling toepassen! En ook als je denkt dat je niet kunt tekenen 😉 Dat komt helemaal goed!

Met ruim 14 jaar ervaring als logopedist in het cluster2 onderwijs, 4 jaar als ambulant begeleider bij kinderen met TOS/SH in het passend onderwijs en vanuit het moederschap heb ik een schat aan ervaring en het directe effect opgebouwd in ondersteunend tekenen bij kinderen, ouders, leerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten en andere professionals werkend met kinderen.

Ondersteunend tekenen = beeldtaal + gesproken taal.

De talige en snelle maatschappij van nu is voor veel kinderen lastig om bij te houden. De methode “ondersteunend tekenen bij kinderen” werkt voor elk kind (denk aan de leeftijd: 2 – 14 jaar): voor een beter begrip, om makkelijker te onthouden, voor meer taalproductie, voor meer contact. Het is laagdrempelig en nodigt uit om in contact te komen. Voor jou en voor het kind!

En daar ligt de missie! Dat wil ik jou ook leren! Om het kind in het licht te zetten, om de wereld een stukje mooier en makkelijker te maken. Om de behandelingen makkelijker te laten verlopen, waarbij je het kind ook aanzet om ondersteunend tekenen in te zetten. Superleuk als je ook bij de workshop bent!


Wenda Haasjes

Innovatie in behandelmateriaal; precies op maat en doelgericht.

In deze interactieve workshop maak je kennis met de nieuwste digitale ontwikkelingen voor het eenvoudig doelgericht samenstellen van je behandelmateriaal met behulp van LOGO-Art Online. Zelf ervaar je de nieuwe mogelijkheden die digitaal zoeken op de iPad met zich meebrengt. En nee, dit is niet alleen voor logopedisten die zelf graag op de iPad werken. Het is voor iedereen die maatwerk wil leveren en graag doelgericht over de juiste oefenwoorden beschikt; op papier of digitaal. Je leert in deze workshop hoe je met behulp van de digitale mogelijkheden van LOGO-Art Online je behandelingen doelmatiger invult en hoe het je behandelmogelijkheden verbreedt. Je verlaat deze workshop met veel praktische bagage en zelfs een aantal oefenselecties voor thuis waarmee je direct aan de slag kunt.

Naast mijn werk als vrijgevestigd logopedist en praktijkhouder houd ik mij al sinds 1999 graag bezig met het ontwikkelen van nieuwe en vernieuwende onderzoeks- en behandelmaterialen voor de logopedie. De producten van LOGO-Art worden met veel aandacht, visie en zorgvuldigheid samengesteld. Innovatie en creativiteit zijn daarbij heel belangrijk. Samen met mijn zus Neeke, die ook logopediste is en mijn broer Bas brengen we nu met LOGO-Art Online het logopedische behandelmateriaal naar ‘the next level’.